ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 7 อ่านแล้ว
 • 22-03-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิบัติงาน Don Don\'ts ด้านจริยธรรม

 • 6 อ่านแล้ว
 • 21-03-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • 5 อ่านแล้ว
 • 20-10-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao @จอมหมอกแก้ว วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

 • 14 อ่านแล้ว
 • 16-03-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย

 • 11 อ่านแล้ว
 • 13-03-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

23-03-3109

อำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งประชาชน เข้ารับการตรวจวัดค่าสายตาและตัดแว่นให้ฟรี ณ โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง

 • 3 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

22-03-2566

กิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao สนาม ParkRun Maelao @จอมหมอกแก้ว

 • 7 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

21-03-2566

โครงการอบรม/สัมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง อบต.จอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 16 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

9-03-2566

ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และลดการสะสมของฝุ่นละออง Pm2.5

 • 33 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

28-02-2566

ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 (สปสช.)

 • 32 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

23-02-2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566

 • 39 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 28-03-2566 ลงเมื่อ
 • 4 อ่านแล้ว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

อ่านเพิ่มเติม

 • 13-03-2566 ลงเมื่อ
 • 15 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2566

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-03-2566 ลงเมื่อ
 • 21 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดท่ามะโอ บ้านนายณัฐนัย สันดอนทอง ถึงบ้านนายสม จันทร์ไทย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-03-2566 ลงเมื่อ
 • 18 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางสาวประวิชญา ปัญญาช่วย หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-03-2566 ลงเมื่อ
 • 16 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 จากที่นาของนายสมชาติ ปัญชุมพู ถึงที่นานายสมบัติ ไชยวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-03-2566 ลงเมื่อ
 • 16 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ตั้งแต่บ้านนายอิ่น แก้วใหม่ เลขที่ 85 ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ตานาคา เลขที่ 2 หมู่ที่ 9

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 146 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 25 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 159 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 143 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 143 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 142 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

36909