ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบ 67

 • 582 อ่านแล้ว
 • 05-10-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 • 316 อ่านแล้ว
 • 10-11-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ งานประเพณีลอยกระทง

 • 323 อ่านแล้ว
 • 8-11-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร(ตามกำหนดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561)

 • 52 อ่านแล้ว
 • 8-11-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 • 79 อ่านแล้ว
 • 1-11-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

4-12-2566

กิจกรรมวิ่ง Park Run Maelao ล่นเอาม่วน จวนทำบุญ 2 ธ.ค. 66 สนามตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 10 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

8-11-2566

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั่วตำบลจอมหมอกแก้ว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566

 • 38 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

8-11-2566

23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

 • 49 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

16-10-2566

13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • 66 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

11-10-2566

ส่งมอบเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ นายตัน อุ่นศรี ผู้ยากไร้บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8 ต.จอมหมอกแก้ว

 • 59 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

10-10-2566

กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัฒกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการ DIGITAL INFINITY :Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ

 • 77 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 20-11-2566 ลงเมื่อ
 • 21 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

 • 18-10-2566 ลงเมื่อ
 • 60 อ่านแล้ว
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-10-2566 ลงเมื่อ
 • 59 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-10-2566 ลงเมื่อ
 • 66 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)

อ่านเพิ่มเติม

 • 5-09-2566 ลงเมื่อ
 • 72 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

 • 8-08-2566 ลงเมื่อ
 • 104 อ่านแล้ว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 321 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 77 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 312 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 277 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 287 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 280 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วาสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

64319