ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2566 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว

 • 18 อ่านแล้ว
 • 19-05-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

 • 19 อ่านแล้ว
 • 9-05-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายกงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับแก้ไข

 • 22 อ่านแล้ว
 • 28-04-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566

 • 36 อ่านแล้ว
 • 12-04-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

 • 87 อ่านแล้ว
 • 12-04-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

19-05-2566

โครงการวัยใสรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • 17 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-04-2566

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขา บ้านหนองผักเฮือด

 • 27 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

18-04-2566

โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การผูกโบว์ และการจีบผ้า

 • 30 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

30-03-2566

โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

 • 35 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

18-04-2566

โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

 • 34 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

18-04-2566

โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 42 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 26-05-2566 ลงเมื่อ
 • 5 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากนานายวรากร ภิราษร ถึงบ้านนายประสงค์ คำเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดินจั่น

อ่านเพิ่มเติม

 • 26-05-2566 ลงเมื่อ
 • 8 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากนานายวรากร ภิราษร ถึงบ้านนายประสงค์ คำเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-05-2566 ลงเมื่อ
 • 12 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางกาญจนา พรมจักร ถึงบ้านยายกิติศักดิ์ สุวรรณการ บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-05-2566 ลงเมื่อ
 • 13 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางกาญจนา พรมจักร ถึงบ้านนายกิติศักดิ์ สุวรรณการ บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-05-2566 ลงเมื่อ
 • 11 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 5 จากบ้านนายเกรียงไกร อิ่นคำ ถึงบ้านนายสุพจน์ ยาวิราช บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-05-2566 ลงเมื่อ
 • 9 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 5 จากบ้านนายเกรียงไกร อิ่นคำ ถึงบ้านนายสุพจน์ ยาวิราช บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 169 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 25 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 179 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 164 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 167 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 166 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(ตำแหน่งว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

44632