หน้าหลัก
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
  การจัดองค์ความรู้
  งานกิจการสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมตำบลจอมหมอกแก้ว
  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลจอมหมอกแก้ว
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  วิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
  E-Service

 

  หนังสือราชการจากกรม
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ผลการดำเนินงาน
  คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
  เอกสารเผยแพร่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  กิจการสภาอบต
  ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.
  งานการเจ้าหน้าที่
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  ระเบียบกฏหมายต่างๆ
  ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน

ดูรายการทั้งหมด

ดูรายการทั้งหมด

  สมุดเยี่ยม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สายตรงผู้บริหาร
  ร้องเรียนออนไลน์
  กระดานสนทนา

ผู้เยี่ยมชม

counter free

 

 

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  ผู้บริหาร
 
สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สํานักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  ตรวจสอบภายใน
  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai