ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

 • 16 อ่านแล้ว
 • 23-11-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ปี 2565

 • 62 อ่านแล้ว
 • 04-10-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

 • 41 อ่านแล้ว
 • 04-10-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 52 อ่านแล้ว
 • 04-10-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 68 อ่านแล้ว
 • 29-09-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

1-12-2565

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันเอดส์โลก

 • 4 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

30-11-2565

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม)

 • 6 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

28-11-2565

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2565

 • 6 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

17-11-2565

ภาพกิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 32 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-09-2565

มอบเกียรติบัติ และรางวัล โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

 • 65 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-09-2565

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

 • 65 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 28-11-2565 ลงเมื่อ
 • 8 อ่านแล้ว
ประกาศจัดจ้างตามโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพักจากปากซอย ถึง หนองผางลาง หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

 • 28-11-2565 ลงเมื่อ
 • 7 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพักจากปากซอย ถึงหนองผางลาง หมูที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

 • 21-11-2565 ลงเมื่อ
 • 13 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือนตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

 • 10-11-2565 ลงเมื่อ
 • 22 อ่านแล้ว
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสุสานบ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมหมอกแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-10-2565 ลงเมื่อ
 • 58 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

 • 8-09-2565 ลงเมื่อ
 • 78 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 103 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 25 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 113 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 101 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 100 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 102 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

29223