ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาคารสถานที่ศูนย์บริการคนพิการ

 • 2 อ่านแล้ว
 • 02-04-2564 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

จัดบริการรถ รับส่งผู้พิการ ญาติและผู้สูงอายุ

 • 1 อ่านแล้ว
 • 14-07-2564 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วันงดสูบบุหรีโลก

 • 7 อ่านแล้ว
 • 31-05-2564 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มิถุนายน 2565)

 • 2 อ่านแล้ว
 • 1-07-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565)

 • 0 อ่านแล้ว
 • 15-06-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

16-08-2564

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • 3 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

1-07-2565

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 • 5 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

22-06-2565

บันทึกข้อตกลง กิจกรรมว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน

 • 17 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

14-09-2564

โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำหม่าล่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • 15 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

28-07-2564

โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำน้ำยาล้างจาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • 12 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

20-08-2564

โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำหมูแดดเดียว ปีงบประมาณ พ.ส.2564

 • 10 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 24-06-2565 ลงเมื่อ
 • 7 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายส่ง ปิตเหล็ก ถึงสนามกีฬา หมู่ 7 บ้านป่าแดง

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-06-2565 ลงเมื่อ
 • 12 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองวง บ้านนายองอาจ นวลคำ ถึงถนนหนองวง หมู่ 1 บ้านสบห้วย

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-06-2565 ลงเมื่อ
 • 13 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชาญชัย ขันทะ ถึงบ้านนายกมล ปงรังษี หมู่ 1 บ้านสบห้วย

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-06-2565 ลงเมื่อ
 • 12 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 หน้าบ้านนายวีระ จุมปูโล ถึงบ้านนายทน จุมปูโล บ้านหนองผักเฮือด ม.10

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-06-2565 ลงเมื่อ
 • 7 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียน บ้านป่าอ้อย จากบ้านนายเทพชัย พากเพียร ถึงฝายห้วยส้าน ม.5

อ่านเพิ่มเติม

 • 6-06-2565 ลงเมื่อ
 • 28 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 19 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 20 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 21 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 18 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 16 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 15 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

15611