ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฯ ฟรี...

 • 17 อ่านแล้ว
 • 15-09-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566

 • 25 อ่านแล้ว
 • 11-09-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศฯ อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

 • 27 อ่านแล้ว
 • 16-01-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน 2566

 • 55 อ่านแล้ว
 • 15-08-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 69 อ่านแล้ว
 • 17-07-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

08-09-2566

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน วันที่ 8 กันยายน 2566

 • 25 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

07-09-2566

การประกวด การจัดการขยะมูลฝอย "อำเภอสะอาด" จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 วันที่ 7 กันยายน 2566

 • 22 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

05-09-2566

กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอ ภาพถ่าย โปรโมทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจอมหมอกแก้ว โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)

 • 21 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

05-09-2566

โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • 21 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

04-09-2566

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว เดือน สิงหาคม 2566

 • 19 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

21-08-2566

ภาพกิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

 • 47 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 5-09-2566 ลงเมื่อ
 • 24 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

 • 8-08-2566 ลงเมื่อ
 • 45 อ่านแล้ว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-07-2566 ลงเมื่อ
 • 77 อ่านแล้ว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-07-2566 ลงเมื่อ
 • 72 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-07-2566 ลงเมื่อ
 • 64 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-07-2566 ลงเมื่อ
 • 64 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงฝายห้วยหวาย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 219 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 29 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 228 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 211 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 218 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 213 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วาสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

51368