เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

 • 145 อ่านแล้ว
 • 3-07-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ศูนย์มิตรภาพบำบัดตำบลจอมหมอกแก้ว(วัดท่าต้นตัน)

 • 47 อ่านแล้ว
 • 24-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

 • 57 อ่านแล้ว
 • 17-02-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

 • 54 อ่านแล้ว
 • 17-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ

 • 67 อ่านแล้ว
 • 17-05-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

19-06-2567

ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 10-27 มิถุนายน 2567

 • 49 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

14-06-2566

โครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

 • 70 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

14-06-2567

โครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 56 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

04-09-2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ

 • 67 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

31-03-2566

อำนวยความสะดวกในการรับส่ง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

 • 72 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

28-05-2567

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 • 177 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 11-07-2567 ลงเมื่อ
 • 9 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมบ้านป่าแดง ม.7 - บ้านดงมะเฟือง ม.9 ต.จอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย ม.4 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

 • 9-07-2567 ลงเมื่อ
 • 16 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดืนอเม.ย.-มิ.ย.67)

อ่านเพิ่มเติม

 • 9-07-2567 ลงเมื่อ
 • 18 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 9-07-2567 ลงเมื่อ
 • 13 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 28-06-2567 ลงเมื่อ
 • 23 อ่านแล้ว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๗ - บ้านดง มะเฟือง หมู่ที่ ๙ ตำบลจอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย ด้วยวิธ

อ่านเพิ่มเติม

 • 27-06-2567 ลงเมื่อ
 • 54 อ่านแล้ว
ประกาศร่างรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๗ - บ้านดง มะเฟือง หมู่ที่ ๙ ตำบลจอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งแ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 400 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 102 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 396 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 347 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 372 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 359 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วาสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

84371