ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

 • 43 อ่านแล้ว
 • 9-05-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ E - Service แจ้งซ่อมถนน

 • 127 อ่านแล้ว
 • 26-04-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ E - Service แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

 • 122 อ่านแล้ว
 • 26-04-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ E - Service ขอใช้ห้องประชุม

 • 220 อ่านแล้ว
 • 26-04-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อม รู้สู้ฝุ่น

 • 115 อ่านแล้ว
 • 24-04-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

23-05-2567

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2567

 • 2 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

23-05-2567

พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

 • 2 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

23-05-2567

ส่งมอบเตาเผาขยะ ชุมชนบ้านสบห้วย

 • 2 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

23-05-2567

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร สวนสมุนไพร

 • 9 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

23-05-2567

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดท่าต้นตัน หมู่ 1

 • 3 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-04-2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส

 • 211 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 9-05-2567 ลงเมื่อ
 • 48 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-04-2567 ลงเมื่อ
 • 271 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.64)

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-04-2567 ลงเมื่อ
 • 283 อ่านแล้ว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 5-04-2567 ลงเมื่อ
 • 264 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น

อ่านเพิ่มเติม

 • 5-04-2567 ลงเมื่อ
 • 188 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น

อ่านเพิ่มเติม

 • 5-04-2567 ลงเมื่อ
 • 273 อ่านแล้ว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 381 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 95 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 377 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 334 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 353 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 342 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วาสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

79862