หน้าหลัก
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
  การจัดองค์ความรู้
  งานกิจการสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมตำบลจอมหมอกแก้ว
  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลจอมหมอกแก้ว
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  วิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

 

  หนังสือราชการจากกรม
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ผลการดำเนินงาน
  คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
  เอกสารเผยแพร่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  กิจการสภาอบต
  ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.
  งานการเจ้าหน้าที่
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  ระเบียบกฏหมายต่างๆ
  ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน

ดูรายการทั้งหมด

ดูรายการทั้งหมด

  สมุดเยี่ยม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สายตรงผู้บริหาร
  ร้องเรียนออนไลน์
  กระดานสนทนา

ผู้เยี่ยมชม

counter free

 

 

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  ผู้บริหาร
 
สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สํานักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  ตรวจสอบภายใน
  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  
 
 

 
 


 
 
 
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai