ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 76 วันปลอดการเผา

 • 37 อ่านแล้ว
 • 14-02-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

จอมหมอกแก้วเกมส์

 • 39 อ่านแล้ว
 • 14-02-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 76 วัน (15 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 )

 • 56 อ่านแล้ว
 • 12-02-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศฯ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 76 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 • 45 อ่านแล้ว
 • 12-02-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 • 54 อ่านแล้ว
 • 12-02-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

23-02-2567

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

 • 36 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

23-02-2567

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

 • 23 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

13-02-2567

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรจากกล้วยน้ำว้า

 • 36 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

12-02-2567

โครงการ จอมหมอกแก้วเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2567

 • 47 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-01-2567

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองหอย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน

 • 70 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

15-01-2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

 • 67 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 19-02-2567 ลงเมื่อ
 • 30 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

 • 19-02-2567 ลงเมื่อ
 • 33 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

 • 12-02-2567 ลงเมื่อ
 • 36 อ่านแล้ว
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 2-02-2567 ลงเมื่อ
 • 48 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเทดาดคลองและวางท่อ จากนานายแดง ถึงสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง

อ่านเพิ่มเติม

 • 2-02-2567 ลงเมื่อ
 • 56 อ่านแล้ว
ประกาศจัดจ้างตามโครงการเทดาดคลองและวางท่อ จากนานายแดง ถึงสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง

อ่านเพิ่มเติม

 • 31-01-2567 ลงเมื่อ
 • 48 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 347 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 80 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 334 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 302 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 317 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 305 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วาสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

71207