สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : โครงการความสุขของพ่อ ม. 2 

สถานที่ : บ้านศิลปิน (Gumpor Art Studio) หมู่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : เถียงนาน้อย (เศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ 5

สถานที่ : วัดดงมะเฟือง หมู่ 9

สถานที่ : วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว หมู่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว หมู่ 10 

สถานที่ : มานพฟาร์ม (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียง) หมู่ 11