ผลิตภัณฑ์ : กล้วยตากแม่ลาว หมู่ 2

 ผลิตภัณฑ์ : โคม ตุงล้านนา หมู่ที่ 3

ผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้อง "คนบ้านเฮา" หมู่ที่ 5

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หมู่ที่ 8

ผลิตภัณฑ์ : เฉาก๊วยบ้านลานทอง  หมู่ 9