ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
???????????? ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
????สนใจติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โทร.053184101 ค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสาร