ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ระหว่างวันที่9-19 กรกฏาคม 2567 วลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร