กิจกรรมจัดทุกวันอังคารที่ 2  และอังคารที่ 4 ของเดือน  เรียนเชิญผู้ที่สนใจ  อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, แช่เท้าด้วยสมุนไพร, พอกตา-เข่าด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น,กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากายภาพ(บรรเทาโรคออฟฟิตซินโดม), ฝั่งเข็มศาสตร์จีน, ตรวจสุขภาพเบื้องต้น  โดย แพทย์แผนไทย แผนกกายบำบัด  จากโรงพยาบาลแม่ลาว  ณ ศูนย์มิตรภาพบำบัดตำบลจอมหมอกแก้ว(วัดท่าต้นตัน) หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย  ตั้งแต่เวลา 08.00  น. เป็นต้นไป