วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

                      องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว และส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โดยมี นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเป็นประธาน พร้อมด้วยรองนายกฯ ,ประธานสภา อบต. ,สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการ/พนักงาน อบต. ทุกท่าน ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และบัญชีการจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว