เดือน พฤษภาคม 2567
นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้มอบหมายให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตามที่ได้รับการประสานจาก อสม. ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่