ประชาสัมพันธ์ ????????????
"การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปี 2566"
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
1. ประเภท เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 1-3
2. ประเภท ประชาชนทั่วไป อันดับที่ 1-3
????รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ฯที่กำหนด
***สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว (ในวันและเวลาราชการ) ***
????สถานที่จัดงาน
ณ บริเวณกองอำนวยการ ศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 5 (คลองชลประทาน) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองการศึกษาฯ โทร.053-184101