วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายก อบต.จอมหมอกแก้ว มอบหมายให้ นายสาคร อินทร์จักร์ นายโชคมานัส ภิราษร รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายมานพ คำน้อย ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว