13 ตุลาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว นำโดย นายสาคร อินทร์จักร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายดิเรก วาสนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมานพ คำน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาว ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว