6 ตุลาคม 2566
- 09.30 น. นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยรองนายก พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัฒกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการ DIGITAL INFINITY :Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว