22 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 5 ร่วมแรงร่วมใจกันทาสีถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณแยกป่าอ้อย ถนนสายเลียบคลองชลประทาน