ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฯ #ฟรี‼️❗️
ในวันที่ วันที่ 19 กันยายน 2566
ณ ศูนย์พัฒคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลจอมหมอกแก้ว
หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดด ต.จอมหมอกแก้ว