.ประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566
#กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน หมู่ 1 ต.จอมหมอกแก้ว
???? บริการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
???? บริการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
???? บริการแช่เท้าสมุนไพร
???? บริการสมุนไพรลูกประคบ
???? บริการน้ำดื่มสมุนไพร
???? จำหน่ายสินค้า และพืชผลทางการเกษตรจากผู้สูงอายุ
????ท่านใดสนใจ สามารถไปร่วมกิจกรรมทางศูนย์ฯ ได้ที่วัดท่าต้นตัน บ้านสบห้วย หมู่ที่ 1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
????????ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปค่ะ????????????