นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้มอบหมายให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว ตามที่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลแม่ลาว ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าว