ภาพกิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
07.00 น. นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว นำ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอแม่ลาว ร่วมกิจกรรมวิ่ง Park Run Thailand สนาม ParkRun Maelao @จอมหมอกแก้ว
เส้นทางเริ่มต้น ณ พระธาตุจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในระยะทาง 6.5 กิโลเมตร