17 พฤษภาคม 2566 นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการวัยใสรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และมีการนำความรู้เรื่องเพศศึกษา นำไปสู่การป้องกัน หลีกเลี่ยง และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน