25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยรองนายก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขา บ้านหนองผักเฮือด โดย นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย