7 เมษายน 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การผูกโบว์ และการจีบผ้า ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลจอมหมอกแก้ว