วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดท่าต้นตัน หมู่ 1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้รับความรู้ เรื่อง เทคนิคการให้คำแนะนำผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ