17 มกราคม 2566
- 09.30 น. นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.จอมหมอกแก้ว ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสนามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว " เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ บริเวณอาหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว โดย นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"