องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว นำโดย นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยรองนายกฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.จอมหมกแก้ว ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้รับรางวัล ดังนี้
???? รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่ของดีอำเภอแม่ลาว
???? รางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดธิดาแม่ลาว
???? รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทชาย ????‍????
- เพลงคิดถึงบ้านเกิด ขับร้องโดย นายตั๋น มังษี สมาชิก อบต.หมู่ 6
???? รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทหญิง ????
- เพลงเสียงตอบจากเวียดนาม ขับร้องโดย นางสาวกัญญภา เรือนปิน พนักงานจ้างเหมาบริการ
???? รางวัลชนะเลิศ การประกวดนิทรรศการของดีอำเภอแม่ลาว
รางวัลที่ได้รับเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่
???? ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
???? กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลจอมหมอกแก้ว
???? สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
???? คณะผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
???? ประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว
#งานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาวปี66
????ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2566