ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร