องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ.อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย มาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม