วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว รองนายก อบต.จอมหมอกแก้ว และเจ้าหน้าที่ อบต.จอมหมอกแก้ว เยี่ยมชมบูธผลการดำเนินงานของโครงการ U2T ตำบลจอมหมอกแก้วและร่วมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์มิตรภาพวัดท่าต้นตัน (วัดท่าต้นตัน) หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย