×

SMF - Just Installed!


การยื่นเอกสารเด็กแรกเกิด (อ่าน 7263 ครั้ง)
การยื่นเอกสารเด็กแรกเกิด เมื่อ: ตุลาคม 06, 2020, 04:11:10 PM
การยืนเอกสารเด็กแรกเกิด ต้องไปยื่นที่ อบต.หรือคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างRe: การยื่นเอกสารเด็กแรกเกิด ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2020, 04:20:43 PM
สามารถยื่นเอกสารที่ อบต.ได้คะ เอกสารที่ต้องเตรียม
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
2.สำเนาใบสุติบัตรเด็ก
3.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
4.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย,ออมสิน,ธกส.)
5.ใบสวัสดิการแห่งรัฐ
6.หนังสือรับรองเงินเดือน