โครงการ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  
     
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ ขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอแม่ลาว กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมรณรงค์กับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 18-09-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai