โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว  
     
 
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใบ้ในการดำรงชีวิตเพื่อยกระดับคัณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 8-09-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai