โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     
 
 
     
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดโครงการฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 18-08-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai