โครงการ "การทำไม้กวาดทางมะพร้าว"  
     
 
 
     
 
โครงการ "การทำไม้กวาดทางมะพร้าว"
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการ "การทำไม้กวาดทางมะพร้าว" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว บ้านห้วยส้าน
 
 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2020-08-19 13:31:12  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai