โครงการ "การสานตะกร้าพลาสติก"  
     
 
 
     
 
โครงการ "การสานตะกร้าพลาสติก"
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการ "การสานตะกร้าพลาสติก" เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันกันแฮ้ว
 
 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2020-08-19 12:54:08  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai