เดินขบวน งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562  
     
 
 
     
 

เดินขบวน งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม อบต.จอมหมอกแก้ว ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.จอมหมอกแก้ว ร่วมเดินขบวน และกลุ่มรวมดาวจอมหมอกแก้ว ร่วมฟ้อนเพลงจอมหมอกแก้ว

 

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2020-08-09 15:55:26  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai