ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
     
 
 
     
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองผักเฮือด  หมู่ที่  10  ตำบลจอมหมอกแก้ว

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :081121_104201-.pdf  
  สร้างเมื่อ : 8-11-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai