ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10  
     
 
 
     
 

ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :090821_163233-.pdf  
  สร้างเมื่อ : 30-06-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai