"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท่องเที่ยว"  
     
 
 
     
 
"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท่องเที่ยว"
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา และโรงพบาบาลแม่ลาว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท่องเที่ยว “เที่ยวอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19”
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากโรงพบาบาลแม่ลาว และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เชียงราย
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2-07-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai