"ภาพกิจกรรม 3 ช." ระหว่าง 14 มิ.ย.-2 ก.ค.64  
     
 
 
     
 
"ภาพกิจกรรม 3 ช."
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา เชียงราย จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น โดยส่งเสริมและพัฒนาฝีมืองแรงงานในชุมชน 3 ช. ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลจอมหมอกแก้ว
ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
ณ อาคารสุขะภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 
 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 2-07-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai