รณรงค์ฉีดวัคซีนป้อวกันโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว  
     
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายก อบต.จอมหมอกแก้ว ร่วมกับกำนันตำบลจอมหมอกแก้ว ม.ราชมงคลล้านนา และหน่วยงานในอำเภอแม่ลาว ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้อวกันโควิด-19 และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 28-05-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai