บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     
 
 
     
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (บ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย)

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 24-05-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai