ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนามกีฬา ม.7  
     
 
 
     
 

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนามกีฬา ม.7

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :130121_103427-.pdf  
  สร้างเมื่อ : 11-01-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai