ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย"  
     
 
 
     
 
????????????ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน โครงการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" (พื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว จำนวน 20 คน ระยะเวลาจ้างงาน 12 เดือน)
???? จ้างประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) จำนวน 5 คน 9,000 บาท/เดือน
???? บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 10 คน 15,000 บาท/เดือน
???? นักศึกษา (ป.ตรี/อาชีวะ) จำนวน 5 คน 5,000 บาท/เดือน
????????????ลิ้งสมัครงาน: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/main.php
????สามารถอ่านรายละเอียด หรือสมัครงาน ผ่านเว็บไซด์ ได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 10-20 ธันวาคม 2563????
 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 9-12-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai