ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
     
 
 
     
   
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :271120_114442-.pdf  
  สร้างเมื่อ : 27-11-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai