ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางกลางตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 7 วัดทุ่งโห้ง บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6  
     
 
 
     
 

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางกลางตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 7 วัดทุ่งโห้ง บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :181120_163736-.pdf  
  สร้างเมื่อ : 16-11-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai