ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9  
     
 
 
     
 

ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อถมดิน  ขยายไหล่ทาง  ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง  หมู่  9

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :121120_133759-.pdf  
  สร้างเมื่อ : 28-10-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai