โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2563  
     
 
 
     
 
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2563
เนื่องด้วยวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ในฐานะเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคส่วนราชการท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance"
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดกิจกรรม นำโดย นายเสวศ สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว และเจ้าหน้าที่ กล่าวประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีพรัอมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 
 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 10-12-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai