ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 -8 บ้านหนองผักเฮือด 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานเข้าสุสานบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 (ระยะเวลา ต.ค.62-มี.ค.63) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai