ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกีฬาแบบ New Nomal Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 26 มิถุนายน รวมพลังต่อต้านยาเสพติด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดท่าต้นตัน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 วิธีทำปุ๋ยจุลินทรีย์ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 กิจกรรมออกให้คำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยแก่ประชาชนตามหมู่บ้านและมอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 กิจกรรมพ่นหมอกควัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท่องเที่ยว และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท่องเที่ยว" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 "ภาพกิจกรรม 3 ช." ระหว่าง 14 มิ.ย.-2 ก.ค.64 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 สถานที่ท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 โครงการวันแม่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 โครงการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนและโครงการตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรดติดต่อ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 โครงการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 การลงพื้นที่ตรวจนิเทศงาน และวางแผนบูรณาการการปกิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 โครงการตัดเย็บกางเกงเอวยางยืด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 การจัดประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ร่วมโครงการ" บวร " ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย กอ.รมน.เชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้อวกันโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 โครงการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 การประชาคม หมู่ 2 บ้านสันต้อม เรื่องการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน วันที่ 16 มีนาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 คลินิคเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารสุขภาวะ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ “Check Dam” ประจำปี 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 โครงการ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 โครงการสานตะกร้าพลาสติก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
37 โครงการทำแชมพูสระผมมะกรูด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
38 โครงการถักผ้าคาดผม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
39 โครงการการทำขนมหม้อแกง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
40 โครงการ "การสานตะกร้าหวายเทียม" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 โครงการ "การทำน้ำยาล้างจาน" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
42 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
43 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
44 โครงการสานหญ้ากกเหลี่ยม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
45 โครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
46 โครงการส่งเวฃสริมอาชีพ หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
47 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
48 โครงการกระเป๋าแฮนด์เมด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
49 โครการสานริบบิ้นบนฝาชี Download รายละเอียดเพิ่มเติม
50 เดินขบวน งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
51 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ทำการฉีดป้องน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai