ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 โครงการ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียนตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 โครงการ "การทำไม้กวาดทางมะพร้าว" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 โครงการ "การสานตะกร้าพลาสติก" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 โครงการ "การทำแชมพูสระผมมะกรูด" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 โครงการ "การถักผ้าคาดผม" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 โครงการ "การทำขนมหม้อแกง" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 โครงการ "การสานตะกร้าหวายเทียม" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 โครงการ "การทำน้ำยาล้างจาน" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 โครงการสานหญ้ากกเหลี่ยม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 โครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 โครงการส่งเวฃสริมอาชีพ หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 โครงการกระเป๋าแฮนด์เมด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 โครการสานริบบิ้นบนฝาชี Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 เดินขบวน งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ทำการฉีดป้องน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai