สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
     
 
 
     
 

ผลิตภัณฑ์ : กล้วยตากแม่ลาว หมู่ 2

 ผลิตภัณฑ์ : โคม ตุงล้านนา หมู่ที่ 3

ผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้อง "คนบ้านเฮา" หมู่ที่ 5

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หมู่ที่ 8

ผลิตภัณฑ์ : เฉาก๊วยบ้านลานทอง  หมู่ 9

 

 
  สร้างเมื่อ : 2021-03-31 23:45:09  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai