แหล่งท่องเที่ยวในตำบลจอมหมอกแก้ว  
     
 
 
     
 

สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : โครงการความสุขของพ่อ ม. 2 

สถานที่ : บ้านศิลปิน (Gumpor Art Studio) หมู่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : เถียงนาน้อย (เศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ 5

สถานที่ : วัดดงมะเฟือง หมู่ 9

สถานที่ : วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว หมู่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว หมู่ 10 

สถานที่ : มานพฟาร์ม (ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียง) หมู่ 11

 
  สร้างเมื่อ : 2021-03-31 23:29:03  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai