โอนงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
2 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
3 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
4 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
5 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
6 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
7 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
8 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
9 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
10 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
11 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai